23.06.2021

Podsumowanie projektu edukacyjnego "Myśl logicznie - przyrodniczo i matematycznie"


Projekt edukacyjny pt. "Myśl logicznie - przyrodniczo i matematycznie" dobiegł końca. Dzięki zaplanowanym do przeprowadzenia działaniom projektowym uczestnicy rozwijali swoje umiejętności logicznego rozumowania w każdej dziedzinie, która została objęta zasięgiem przedsięwzięć.
 Zajęcia zrealizowane w ramach projektu dostarczyły uczniom dużo radości i możliwości do odkrywania i kształcenia dodatkowych zdolności, dzięki przyjaznym formom nauczania.

22.06.2021

Konkurs Logicznego Myślenia w ramach projektu "Myśl logicznie - przyrodniczo i matematycznie"

 Jednym z ważnych elementów projektu był Szkolny Konkurs Logicznego Myślenia. Uczniowie bardzo lubią tego typu rywalizację, gdyż jak twierdzą można do nich przystąpić nie ucząc się tak jak do sprawdzianu, czy egzaminu. Jest to szereg działań testowych, multimedialnych i edukacyjnych mających na celu wyłonić najlepiej i najszybciej myślących logicznie uczestników.

Konkurs składał się z trzech etapów:

  • Test 
  • Zagadki praktyczne
  • Film multimedialny

21.06.2021

Warsztaty w ramach projektu "Myśl logicznie - przyrodniczo i matematycznie"

Działania projektowe oparły się o przeprowadzenie zaplanowanych warsztatów doskonalących umiejętności logicznego myślenia na różnych poziomach edukacyjnych oraz w różnych dziedzinach. Odbyły się następujące warsztaty:

  • matematyczne (3 grupy)
  • praktyczne (2 grupy)
  • przyrodnicze
  • informatyczne

20.05.2021

"Myśl logicznie - przyrodniczo i matematycznie"

W maju mogliśmy na dobre rozpocząć działania w ramach projektu pt. "Myśl logicznie - przyrodniczo i matematycznie". Na początku odbyły się organizacyjne spotkania grup projektowych - chętni uczestnicy projektu zaplanowali treść ankiety sondażowej oraz sposoby jej przeprowadzania. Ustalono dwie formy przeprowadzania ankiet: tradycyjną i online. Z ankiet sondażowych wynikało, że uczniowie i pozostali uczestnicy projektu znają podstawowe pojęcia związane z terminem logicznego myślenia, wiedzą na czym polega tego typu rozumowanie, potrafią docenić jego przydatność w życiu codziennym. 

14.05.2021

Projekt edukacyjny pt. "Myśl logicznie - przyrodniczo i matematycznie"

Matematyka to królowa nauk, a logiczne myślenie, które jest nierozłącznym elementem nauk przyrodniczo - matematycznych  przydaje się w każdej dziedzinie życia. W kwietniu nasza Szkoła otrzymała dotację z mFundacji na projekt edukacyjny związany z tematyką logicznego myślenia pt. "Myśl logicznie - przyrodniczo i matematycznie". Dzięki wsparciu mFundacji uczniowie naszej Szkoły będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych warsztatach dydaktycznych: matematycznych, przyrodniczym, informatycznym i praktycznych. Ciekawym elementem projektu jest zaplanowany Szkolny Konkurs Logicznego Myślenia.

21.02.2021

Projekty edukacyjne zrealizowane w ramach programu ASY INTERNETU

W ostatnich dniach stycznia dobiegła końca realizacja projektów realizowanych w ramach programu edukacyjnego ASY INTERNETU we współpracy z Fundacją Szkoła z KlasąWszelkie elementy akcji uczniowie mogli wykonać podczas zajęć informatycznych. Treści profilaktyczno - edukacyjne były skupione głównie na wykorzystaniu praktycznych metod technicznych oraz narzędzi multimedialnych. 

31.10.2020

Asy Internetu - program edukacyjny

W dzisiejszych czasach Internet przenika wszystkie sfery życia. Ułatwia zdobywanie wiedzy, inspiruje, wzmaga kreatywność i tworzy wiele możliwości rozwoju. Ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w korzystaniu z potencjału sieci do nauki i rozwoju. Dlatego wszyscy powinniśmy trzymać się uniwersalnych zasad, które sprawdzają się w świecie realnym i wirtualnym. Wszędzie obowiązują te same zasady zachowania - ROZSĄDEK, UWAŻNOŚĆ, SIŁA (asertywność), ŻYCZLIWOŚĆ i ODWAGA. My również przyłączyliśmy się do tych działań w naszej szkolnej codzienności podczas zajęć. 

27.10.2020

#CodeWeek 10 - 25 października 2020r.

Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. 
My również przyłączamy się do tej akcji na miarę naszych możliwości. Dołącz do ogromnej populacji uczestników. Rozpowszechniaj rozwój kodowania, myślenia obliczeniowego, by rozwijać nowe pomysły i wprowadzać innowacje w przyszłości. Udostępniaj informacje wszystkim, których chcesz zachęcić do nauki i zabawy z kodowaniem oraz śledź bieżące wydarzenia klikając w baner obok. 

09.10.2020

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. 

10. edycja akcji (ŚDTM 2020) przypada na 2 października 2020. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do odświeżenia „tabliczkowych” umiejętności po wakacjach.

30.06.2020

wakacje z matzoo :)

Zapraszamy wszystkich do upowszechniania nauki przez zabawę. Podejmij wyzwanie i weź udział w projekcie, który powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej klikając w baner zamieszczony obok: